За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
Реєстрація громадських об`єднань, громадських формувань

- До уваги громадських об*єднань і громадських формувань

ЗАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (РЕЄСТРАЦІЇ) ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Порядок створення, реєстрації (легалізації) та діяльності громадських формувань визначають відповідні акти законодавства України.

  Законодавство України із загальних питань легалізації (реєстрації) громадських формувань

 • Конституція України
 • Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
 • Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»
 • Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII
 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV
 • Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI
 • Указ Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
 • Указ Президента України від 6 квітня 2011 року №401 «Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №639 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року №633 «Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 року № 1828/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 855/19593 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2009/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 998/19736 «Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 7 вересня 2011 року № 2074/5 «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань банкрутства»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 2 лютого 2012 року № 198/5 «Про затвердження переліку реєстраційних служб територіальних органів юстиції»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 року № 368/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 367/20680 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»

 •   Міжнародні документи про право на свободу асоціацій:

 • Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року (стаття 20)
 • Міжнародний пакт про громадські і політичні права від 16 грудня 1966 року (стаття 22)
 • Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (стаття 11)
 • Конвенції № 87 Міжнародної організації праці про свободу асоціації та захист права на організацію від 09 липня 1948 року
 • Рішення Європейського суду з прав людини по справі № 40269/02 «Корецький та інші проти України»
 •  
    Законодавство України з питань легалізації об’єднань громадян:

 • Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» (введений в дію 1 січня 2013 року)
 • Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 • Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-ХІV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 • Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 • Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»
 • Закон України від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року № 117/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за № 841/8162 «Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок» 
 •  
    Законодавство України з питань державної реєстрації організацій роботодавців, їх об’єднань: 

 • Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 
 •  
     Законодавство України з питань реєстрації політичної партії: 

 • Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-III «Про політичні партії в Україні»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 4 квітня 2005 року № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 20 жовтня 2004 року № 119/5 «Про затвердження форми Списку підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 3 липня 2001 року № 556/7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 583/5774 «Про затвердження форм реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії» 
 •  
     Законодавство України з питань державної реєстрації професійної творчої спілки:  

 • Закон України від 7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 року № 1017 «Питання державної реєстрації творчих спілок»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 762 «Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності» 
 •  
    Законодавство України з питань державної реєстрації торгово-промислової палати та інших палат:  
    
 • Закон України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 797 «Про затвердження зразка свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 року № 356 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 2006 року № 18/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за № 324/12198 «Щодо державної реєстрації будівельних палат»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 року № 35/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 червня 1998 року за № 369/2809 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат»

 •    Законодавство України з питань реєстрації асоціації органів місцевого самоврядування:  
   
 • Закон України від 16 квітня 2009 року № 1275-VІ "Про асоціації органів місцевого самоврядування"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 738 «Про розміри плати за реєстрацію асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад»

 •    Законодавство України з питань реєстрації постійно діючого третейського суду:  

 • Закон України від 11 травня 2004 року № 1701-IV "Про третейські суди"
 • Наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2004 року № 104/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2004 року за № 1128/9727 «Про затвердження форми реєстру постійно діючих третейських судів»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 2 серпня 2004 року № 75/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 956/9555 «Про затвердження зразка свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду»

 •    Законодавство України з питань державної реєстрації статуту територіальної громади:  

 • Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад»
 • Реєстрація благодійної організації
  Порядок реєстрації структурного утворення політичної партії
  Порядок створення та легалізації професійних спілок та їх об*єднань


  «    Січень 2018    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   

  Реформи Міністерства юстиції України

  Важливо
  Зв'яжіться з нами по скайпу
  Skype: ypravlenie.ysticii
  Відео про безоплатну юридичну допомогу

  Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції