За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
ПОРЯДОК роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Кременчуцького міського

управління юстиції

18.10.2011 № 108

 

ПОРЯДОК

роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги 

 

1. Загальні положення 

1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги Кременчуцького міського управління юстиції (далі  - приймальня) створюється для надання працівниками Кременчуцького міського управління юстиції (далі - Управління) безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

1.2. Приймальня утворюється відповідно до наказу начальника Управління.

1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:

-   надання правової інформації;

-   надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

-  складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.5. Діяльність приймальні ґрунтується на принципах:

- верховенства права;

- законності;

- доступності безоплатної правової допомоги;

        - забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

2. Організація роботи 

2.1. Роботу приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається наказом Управління з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання  обов’язків.

2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. А саме, прийом громадян здійснюється за таким графіком:

Понеділок з 14.00 до 17.00
Вівторок з 10.00 до 12.00
з 15.00 до 17.00
Четвер з 14.00 до 17.00

2.3. Графік роботи приймальні (додаток 1) та Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Управління оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються в приміщенні, у якому розміщена приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.

2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2).

2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи приймальні.

2.6. Несвоєчасний початок приймання громадян та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

2.7. Для забезпечення ефективної роботи приймальні начальник Управління за поданням завідувача залучає працівників органу при якому створена приймальня, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Особа має право на оскарження дій працівника приймальні у завідуючого приймальні або ж у начальника Управління, при якому створена приймальня. Керівник розглядає скаргу на дії працівника приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

 

3. Порядок розгляду звернень осіб

 3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до приймальні Управління, відповідно до компетенції.

 3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

 3.3. Управління, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

 3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

 3.5. Управлінню, забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

 3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Управління, то звернення протягом п’яти календарних днів надсилається за належністю до відповідного органу чи посадовій особі про що повідомляється особа, яка подала звернення.

 3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, законному представникові працівники Управлінням надають роз’яснення про порядок подання звернень щодо одержання безоплатної вторинної правової допомоги.

 3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

3.9. Для реалізації своїх завдань працівники приймальні мають право:

- одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, установленому чинним законодавством;

- користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у Кременчуцькому  міському управлінні юстиції;

- на заохочення начальника управління працівників за сумлінне виконання своїх обов’язків;

- направляти особу до органу, до компетенції якого належить вирішення питання;

- начальник Управління, за поданням завідувача приймальні може залучати спеціалістів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.10. Працівники приймальні зобов’язані:

- здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених керівником установи згідно із затвердженим графіком роботи;

- дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

- вести журнал реєстрації обліку прийому осіб, які звернулись до приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

- дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

- приймати осіб, які звернулися до приймальні  та розглядати порушені ним питання;

- консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

- дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

- повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій, за погодженням з начальником Управління у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог чинного законодавства;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

- не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

3.11. Працівники приймальні згідно із законодавством відповідальні:

- за якість та повноту наданої правової допомоги;

- за схоронність документів, які стосуються діяльності приймальні.Додаток 1
до Положення про правову
громадську приймальню


Графік
роботи громадської приймальні
Кременчуцького міського управління юстиції


День приймання Час роботи П.І.Б. працівника, який веде приймання
1 2 3


Додаток 2
до Положення про правову
громадську приймальню


Журнал
реєстрації звернень осіб, які звернулися
до громадської приймальні
Кременчуцького міського управління юстиції


№ з/п Дата П.І.Б. працівника, який веде приймання Прізвище та адреса особи Суть звернення Вирішення з посиланням на нормативно-правові акти
1 2 3 4 5 6


«    Лютий 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції