Кременчуцьке міське управління юстиції > УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ГРУПИ ПРИ ВИКОНАННІ РІШЕННЯ СУДУ

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закону) примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Безпосередньо примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України "Про державну виконавчу службу».


За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби.


Порядок утворення, повноваження та діяльність виконавчих груп регламентує п. V Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 512/5 від 02.04.2012 (далі – Інструкції).


Так, за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження при органах ДВС за відповідною постановою можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких входять державні виконавці одного або кількох органів ДВС.


При цьому Інструкцією передбачені обставини, що ускладнюють виконання рішення:


- наявність майна боржника на території різних адміністративно-територіальних одиниць;


- якщо за різними виконавчими провадженнями, відкритими в одному або кількох органах ДВС, боржник одночасно є стягувачем;


- якщо виконавчі провадження відносно солідарних боржників відкрито в різних органах ДВС;


- у разі виконання зведеного виконавчого провадження;


-інші обґрунтовані обставини.


Передача виконавчого провадження до виконавчої групи, утвореної при іншому органі ДВС, здійснюється за постановою посадової особи, якою прийнято рішення про утворення виконавчої групи.


Виконавча група утворюється за рішенням:


1.Голови ДВС України - при будь-якому органі ДВС з числа державних виконавців будь-якого органу ДВС;


2. начальника регіонального органу ДВС - з державних виконавців підпорядкованих відділів;


3. начальника територіального органу ДВС - з державних виконавців цього відділу;


4. начальника відділу примусового виконання рішень - з державних виконавців цього відділу.


Зазначені посадові особи виносить про утворення виконавчої групи вмотивовану постанову, в якій обов’язково зазначаються:


- обставини, які обумовили утворення виконавчої групи (з власної ініціативи, на виконання доручення керівника вищого рівня, за поданням начальника регіонального або територіального органу ДВС або їх заступників, начальника відділу примусового виконання рішень чи за заявою стягувача за умови пред’явлення ним на виконання до різних органів ДВС виконавчих документів про стягнення боргу із солідарних боржників);


- склад виконавчої групи, її керівник, орган ДВС, при якому утворюється виконавча група;


- інші відомості, в тому числі щодо покладення на керівника виконавчої групи прав і повноважень у виконавчому провадженні, встановлених Законом для начальників відділів, якщо ці повноваження можуть бути надані відповідно до Закону.


Постановою Голови ДВС України або начальника регіонального органу ДВС на керівника групи можуть покладатися права і повноваження у виконавчому провадженні, встановлені Законом для начальників територіальних органів ДВС.


Посадова особа, якою прийнято рішення про утворення виконавчої групи, має право вносити зміни до складу виконавчої групи шляхом видання відповідної постанови.


Керівником виконавчої групи призначається державний виконавець, який займає вищу посаду або є працівником органу ДВС вищого рівня, або один із членів виконавчої групи, якщо всі її члени займають однакові посади. Керівник виконавчої групи при виконанні покладених на нього повноважень:


а) отримує документи виконавчого провадження або їх копії;


б) розподіляє обов'язки між членами виконавчої групи;


в) визначає рахунки органів ДВС, на які необхідно зараховувати кошти виконавчого провадження;


г) у разі необхідності приймає рішення щодо передачі виконавчого провадження від одного державного виконавця до іншого в межах виконавчої групи;


ґ) розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження, їх клопотання;


д) у разі покладання на нього прав та обов’язків у виконавчому провадженні, встановлених Законом для начальників відділів, для засвідчення документів використовує печатки тих органів ДВС, державні виконавці яких входять до складу виконавчої групи;


е) за наявності підстав у встановленому порядку вносить подання про заохочення за успіхи в роботі або застосування дисциплінарного стягнення до членів виконавчої групи, а також щодо зміни складу виконавчої групи;


є) направляє особі, яка прийняла рішення про утворення виконавчої групи, подання про виплату винагороди державним виконавцям виконавчої групи;


ж) здійснює інші права та обов’язки у виконавчому провадженні відповідно до Закону, в тому числі покладені на нього керівником органу ДВС, який прийняв рішення про утворення виконавчої групи.


Процесуальні документи видаються державними виконавцями, що входять до виконавчої групи, за погодженням або на виконання доручення керівника виконавчої групи.


Посадові особи органів ДВС зобов’язані сприяти роботі виконавчої групи, яка здійснює виконавчі дії на їхній території.Вернуться назад