Кременчуцьке міське управління юстиції > Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Порядок стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника регулюються Законом України «Про виконавче провадження», Кодексом законів про працю України, Цивільно-процесуальним кодексом Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" іншими Законами та нормативно правовими актами.


Статтею 35 Закону України «Про оплату праці» контроль за додержанням законодавства про оплату праці покладено на Міністерство праці та соціальної політики України та його органи, фінансові органи, органи державної податкової інспекції, професійні спілки та інші органи, що представляють інтереси найманих працівників.


У разі виявлення місця отримання доходів боржником державний виконавець постановою звертає стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Зазначена постанова надсилається для виконання до підприємства, установи, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю де боржник отримує відповідні доходи.


Слід зазначити, що стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму, що не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати. За іншими виконавчими документами державний виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника за письмовою заявою стягувача.


Відповідно до положень статті 70 ЗУ «Про виконавче провадження» розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлюється законодавством про працю. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості: у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, відшкодування шкоди у зв'язку із втратою годувальника та збитків чи шкоди, заподіяних злочином, - п'ятдесят відсотків; за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - двадцять відсотків. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати п'ятдесят відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.


Положення цієї статті застосовуються також у разі звернення стягнення на належні боржникові стипендію та інші доходи. Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".


Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі, здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування стягнень за вироком. Із заробітної плати засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, а також з осіб, які перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів тастаціонарних лікувальних закладах, відрахування здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування відрахувань витрат, пов'язаних з їх утриманням у таких закладах.


Правила щодо обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівників, встановлені статтею 128 Кодексу законів про працю України, а саме, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - п'ятидесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено п'ятдесят процентів заробітку.Обмеження, встановлені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.


Одним із засобів захисту трудових прав та законних інтересів працівників є встановлення заборони на проведення відрахувань із виплат, так за контекстом ст. 129 Кодексу законів про працю не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення.


Перелік виплат, на які законодавством забороняється звернення стягнень, визначено ст. 73 Закону України «Про виконавче провадження», за положеннями якої до таких коштів включаються:


— вихідна допомога при звільненні працівника;


— компенсація працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років (в останньому випадку на цю суму може бути звернене стягнення аліментів);


— допомога на лікування;


— допомога по вагітності та пологах;


— компенсаційні виплати при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;


— польове забезпечення, надбавки до заробітної плати та інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;


— матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;


— одноразова допомога при народженні дитини;


— державна допомога на поховання;


— допомога по догляду за дитиною; допомога особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною; інших допомог на дітей, передбачених законодавством;


— щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;


— вартість виданого безкоштовно обмундирування і натурального постачання (або їх грошової компенсації);


— дотації на обіди, вартість путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.


Стягнення не провадиться також із сум: неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги; грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання; вихідної допомоги у разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби та з органів внутрішніх справ, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законодавством.Вернуться назад