Кременчуцьке міське управління юстиції > Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (далі по тексту – Закон).


Відповідно до зазначеного закону, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є: державний орган; державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство); юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі - юридична особа).


Дія закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.


Цим законом визначено особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу.


Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.(ст.3 Закону).


Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.


Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів і відомостей.


Законом визначено особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи.


Так, ст. 4 Закону передбачено, що у разі, якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.


Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом 10 днів з дня перерахування коштів відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України і проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Ці положення не поширюються на банки, 100% або частка статутного капіталу яких належить державі.


У разі, якщо Державна казначейська служба України протягом трьох місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині 4 статті 4 цього закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 3% річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.


Крім того, законом визначено особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна.


Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.Вернуться назад