Кременчуцьке міське управління юстиції > Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.


Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов’язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов’язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів.


Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або може доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників.


Представництво сторін у виконавчому провадженні визначено статтею 9 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов’язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто.


Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійснюють свої права та виконують обов’язки у виконавчому провадженні відповідно до вимог закону.


Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.


Повноваження представників сторін які беруть участь у виконавчому провадженні, мають бути посвідченні такими документами:


- довіреністю фізичної особи;


- довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);


- рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи управителем спадкового майна.


Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути оформленні відповідно до вимог чинного законодавства.


Відповідно до ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження» представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:


1. особи, які не досягли 18-річного віку, крім випадків, передбачених законом;


2. особи, над якими встановлено опіку, чи піклування;


3. судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють як законні представники або є стороною виконавчого провадження ;


4. інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво.


Перелік цих осіб не є вичерпним, оскільки в інших законах може встановлюватися аналогічна заборона. Так, до осіб, які взагалі не можуть бути представниками в суді, належать малолітні та неповнолітні. Це випливає з того, що вони самі повинні мати законних представників.


Однак з даного правила є винятки. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.


Kрім того, Цивільним кодексом встановлені випадки надання повної цивільної дієздатності. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.


Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю (у цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця).


Kрім зазначених осіб, не можуть бути представниками у виконавчому провадженні судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, за винятком випадків, коли вони діють як батьки, опікуни, піклувальники або представники відповідного суду чи органу, що є стороною у виконавчому провадженні.


Щодо неможливості представництва у виконавчому провадженні інших осіб, то певні обмеження мають встановлюватися виключно законом.Вернуться назад