За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
Авторське право та загальні положення його спадкування

Авторське право – це інститут цивільного права і ключова галузь права інтелектуальної власності, що призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії, скульптури, архітектурні проекти, карти, технічні креслення.

Авторські права — це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.

В час розвитку технологій, у тому числі за допомогою яких, процедура копіювання, відтворення, розповсюдження будь-яких об’єктів авторського права чи права інтелектуальної власності стає доступним, то питання захисту прав даних творців, а також процедура спадкування результатів їх творчої діяльності стає дуже актуальною.

Згідно статті 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права»від 23.12.1993 № 3792-XII(далі Закон) суб'єктами авторського права є автори  творів,  зазначених  у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Проте, згідно чинного законодавства спадкуються не всі права, а лише їх частина.

Спадкуванню не підлягають особисті (немайнові) права автора, а саме:

1) право вимагати визнання свого авторства, згадування його імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практич­но можливо;

2) право забороняти згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитися анонімним;

3) право вибирати псевдонім (вигаданеім'я) у зв'язку з ви­користанням твору;

4) право протидіяти будь-якому перекрученню, спо­творенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому пося­ганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора;

5) право на обнародування твору.

Особисті немайнові права автора не  можуть  бути  передані (відчужені) іншим особам.

Спадкоємці  мають  право  захищати  авторство  на  твір  і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір,  що може завдати шкоди  честі та репутації автора.

Для прийняття спадщини встановлюється загальний строк шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (стаття 1270 Цивільного кодексу України).

Авторське право переходить до спадкоємців автора на час, що залишився до закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, який спливає через сімдесят років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом (стаття 446 Цивільного кодексу України).

Спадкування прав авторів результатів інтелектуальної діяльності має певну специфіку, пов'язану з характером успадкованих об'єктів. Зазвичай воно здійснюється родичами померлого, хоча в ряді випадків автори можуть заповідати свої твори громадянам, які не перебувають з ними в родинних стосунках, або навіть юридичним особам.

За загальним правилом, авторські права спадкоємців діють протягом 70 років після смерті автора починаючи з 01 січня року, наступного за роком смерті автора.

Для творів,  оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк  дії авторського  права  закінчується  через 70 років післятого,  як твір було оприлюднено.  Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо  особи  автора  або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом,  розкривається  не пізніше ніж  через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті. Авторське право на твори,  створені у  співавторстві,  діє протягом життя співавторів  і  70  років після смерті останньогоспівавтора. Такий самий термін дії охорони творів посмертно реабі­літованих авторів, але він починає відліковуватися після реабілітації авторів.Окреме правило щодо терміну охорони встановлено стосовно авторських прав на твір, вперше опуб­лікований протягом 30 років після смерті автора: він вступає в силу від дати правомірного опублікування твору і діє протя­гом 70 років. Строк  дії авторського права після смерті автора і строки, встановлені частинами третьою  - сьомою статті 28 Закону, починаютьсявід  дня  смерті  автора  чи  з дня настання подій, передбачених у зазначених частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступногоза роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.

Окремо можна виділити таке важливе поняття як право слідування, яке полягає в тому, що спадкоємців продовж встановленого статтею 28 Закону строку користуються щодо проданих автором  оригіналів творів образотворчого мистецтване відчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею,  салон,  крамницю тощо,  що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору (право слідування).  Виплата винагороди у цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами,  галереями, салонами, крамницями тощо.


Перша кременчуцька державна нотаріальна контора


Інформація

"Гості" не можуть коментувати дану новину.


«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції