За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
Конкурс «Кращий юрисконсульт - 2011»

ва
Міністерство юстиції України
Кременчуцьке міське управління юстиції
 
НАКАЗ

23.09.2011 № 99

м. Кременчук

 

Про проведення конкурсу

«Кращий юрисконсульт - 2011»

 

 

         З метою організація підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширення сучасних, новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення діяльності підприємств, установ, організацій; перевірки знань юрисконсультів державних підприємств, установ, організацій; визначення рівня їх професійної підготовки і вміння реалізовувати норми права на практиці,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Провести з 08 жовтня по 05 грудня 2011 року серед юрисконсультів державних підприємств, установ, організацій конкурс на краще знання норм чинного законодавства та вміння їх практично застосовувати.

2.     Затвердити Положення про проведення конкурсу «Кращий юрисконсульт - 2011» (додаток 1).

3.     Затвердити склад журі конкурсу (додаток 2).

4.     Спеціалісту І категорії Хандогіній Ю.С. забезпечити виконання цього наказу та здійснити узагальнення.

 

 

 

 

      Начальник управління                                                                Н.К.Проценко  

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу Кременчуцького

міського управління юстиції

від 23.09.2011 року № 99

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс «Кращий юрисконсульт 2011 року»

 

1.     Загальні положення

 

                Конкурс «Кращий юрисконсульт 2011 року» (далі Конкурс) проводиться з метою перевірки знань юрисконсультів державних підприємств, установ, організацій; визначення рівня їх професійної підготовки і вміння реалізовувати норми права на практиці; поширення сучасних, новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення діяльності підприємств, установ, організацій.

 

2.     Порядок проведення конкурсу

 

2.1  Конкурс проводиться в три етапи:

     Перший – 17.10. 2011 року – 31.10.2011 року;

     Другий – 01.11.2011 року – 21.11.2011 року;

     Третій – 22.11.2011 року – 12.12.2011 року.

2.2. Конкурс проводиться серед юрисконсультів державних підприємств, установ, організацій.

2.3 Перший етап Конкурсу передбачає проведення тестування на знання норм права, останніх законодавчих змін.

2.3.1 Тести складаються із 15 завдань, кожне з яких оцінюється за п’ятибальною шкалою.

2.4. Другий етап Конкурсу передбачає оцінку вміння юрисконсультів застосовувати юридичні знання на практиці шляхом складання алгоритму дій у конкретній запропонованій ситуації.

2.4.1  Етап передбачає виконання практичного завдання, яке полягає у розробці алгоритму дій відповідно до запропонованої ситуації. Кожна відповідь (складений алгоритм) оцінюється за п’ятибальною шкалою.

2.5. Третій етап Конкурсу передбачає розроблення методичних рекомендацій учасниками конкурсу.

2.5.1. Із наданих 15 тем для розроблення методичних рекомендацій потрібно вибрати одну і розробити методичні рекомендації за зразком, який буде надісланий кожному учаснику третього етапу. Оцінка розроблених учасниками методичних рекомендацій здійснюватиметься за десятибальною шкалою.

 

 

 

 

3. Підведення підсумків

 

3.1. Підсумки Конкурсу будуть підведені у грудні 2011 року напередодні свята Нового року.

3.2. Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються грамотами та цінними подарунками.

3.3. Узагальнені матеріали щодо проведення Конкурсу розміщуються на веб-сайті Кременчуцького міського управління юстиції.

 

 

Додаток 2

до наказу Кременчуцького

міського управління юстиції

від 23.09.2011р. № 99 

 

Склад журі конкурсу «Кращий юрисконсульт - 2011»

 

1.     Гайкова Т.В. – старший викладач цивільного права та процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою);

2.     Проценко Н.К. – начальник Кременчуцького міського управління юстиції;

3.     Хандогіна Ю.С. - спеціаліст І категорії Кременчуцького міського управління юстиції;

4.     Юхно К.А. - депутат Кременчуцької міської ради, адвокат (за згодою)

 

 

 

 

 

 

ЗАПИТАННЯ ДО І ЕТАПУ КОНКУРСУ

 «КРАЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ 2011»

 

(відповіді просимо надсилати на електронну адресу Кременчуцького міського управління юстиції: kmyu@ukrpost.ua)

 

1. Зазначте повний перелік із вказаних конституційних прав громадян, які водночас є основними принципами трудового права:

а) право на страйк;

б) право на відпочинок;

в) право на підприємницьку діяльність;

г) права, вказані в пунктах а), б);

д) права, вказані у пунктах а), б), в).

 

2. Інформація з обмеженим доступом є:

а) конфіденційна інформація;

б) таємна інформація;

в) службова інформація.

 

3. Колективний договір з моменту його схвалення має бути підписаний уповноваженими представниками у термін:

а) протягом 10 днів;

б) не пізніше як через 5 днів, якщо інше не встановлено зборами чи конференцією трудового колективу;

в) не пізніше як через 15 днів.

 

4. Колективний договір схвалює:

а) власник або уповноважений ним орган;

б) профспілковий комітет або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган;

в) загальні збори (конференція) трудового колективу.

 

5. Зазначте, чи потребується дозвіл з основного місця роботи чи будь-який інший документ з основного місця роботи при вступі на роботу за сумісництвом:

а) не потребується;

б) потребується довідка з основного місця роботи про режим робочого часу;

в) потребується дозвіл за підписом керівника підприємства та голови профкому.

 

6. Запит на інформацію – це

а) вимога особи надати публічну інформацію, розпорядником якої є установа;

б) прохання особи до розпорядника інформації надати будь-яку інформацію, якою він володіє;

в) прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні.

 

7. Відвід судового експерта здійснюється:

а) за заявою сторін;

б) за заявою прокурора;

в) за самовідводом експерта;

г) за заявою суду.

 

8. Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься:

а) постанова;

б) рішення;

в) ухвала;

г) наказ.

 

9. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

а) позовну заяву не підписано;

б) не подано доказів оплати поштового відправлення відповідачеві з копією позовної заяви;

в) порушено правила звернення до суду;

г) не подано доказів надсилання відповідачеві претензії і доданих до неї документів.

 

10. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути:

а) перенесено;

б) закрито;

в) залишено без розгляду;

г) розглянуто за наявними в ній матеріалами.

 

11. Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію у строк:

а) протягом десяти робочих днів;

б) у місячний строк;

в) у двомісячний строк;

г) у трьохмісячний строк.

 

12. Строк розгляду запитів на інформацію складає:

а) 7 днів;

б) 5 днів;

в) 1 місяць.

 

 

 

13. Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є:

а) неясність обставин справи;

б) порушення строку прийняття рішення;

в) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи;

г) порушення порядку оголошення рішення.

 

14. Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого господарського суду України:

а) тільки через місцевий господарський суд;

б) тільки через апеляційний господарський суд;

в) через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову;

г) через Президію Вищого господарського суду України.

 

15. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги (подання) має право:

а) доповнити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;

б) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

в) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і направити справу на розгляд Верховного суду України;

г) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до апеляційного суду.

 

 

 

 

ЗАПИТАННЯ ДО ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

 

«КРАЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ 2011»

 

 

(відповіді просимо надсилати на електронну адресу Кременчуцького міського управління юстиції: kmyu@ukrpost.ua)

 

Складіть алгоритму дій в одній із запропонованих ситуацій

 

1. Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу житлового будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. поселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір.

 

2. Громадянин А. купив у магазині меблі. Залишивши їх на зберігання, А. домовився, що приїде за ними вантажним автомобілем через 6 годин. За цей час через замикання електропроводки в залі магазину сталася пожежа, внаслідок якої деякі меблі були пошкоджені (в тому числі, відібрані А.).

 Повернувшись за меблями і оцінивши ситуацію, А. зажадав передачі йому іншого комплекту таких же меблів. Представник магазину відмовився задовольнити його вимоги, оскільки вини магазину в пошкодженні меблів немає.

 Вирішіть спір.

 З якого моменту виникає право власності на майно, придбане за договором купівлі-продажу?

 Чи правомірна відмова магазину в задоволенні вимоги покупця – А.

 

3. Після смерті 18 грудня 2005 року Власенка Г.К. залишилось спадкове майно: земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок. Власенком Г.К при житті був складений заповіт на житловий будинок на двох дочок. До нотаріуса за оформленням спадкових прав звернулись дві доньки Власенка Г.К. - спадкоємиці за заповітом і дружина - непрацездатна за віком.

Які свідоцтва і на які частки спадкового майна будуть видані нотаріусом ?

 

4. Дві сусідки приватизують земельні ділянки для обслуговування будинку та не можуть погодити меж між ділянками. Приватизацію зупинили у обох. Міська рада не вирішує дане питання.

З яким позовом звернутися до суду? Підготуйте проект позову.

 

 

5. Умовами трудового договору, укладеного між Петренко і заводом «Зоря» було передбачено, що його приймають на посаду економіста відділу збуту. Поряд з іншими умовами вказувалось , що оплата його праці буде здійснюватись щомісячно в розмірі трьох відсотків від реалізованої ним продукції. Після закінчення місяця головний бухгалтер відмовився підписати документ про оплату праці Петренку в такому розмірі, мотивуючи це тим, що тарифною угодою, що діє на заводі, передбачена погодинна оплата праці службовців за місячними окладами у відповідних розмірах. Оплата праці економісту відділу збуту встановлена в розмірі 4000 - 4800 грн. Петренко звернувся до КТС із заявою про стягнення обумовленої договором суми.

    1. Які форми і системи праці передбачені законодавством?

    2. Як встановлюється розмір оплати праці конкретному працівникові?

    3. Яке рішення повинна винести КТС?

 

6. Опишіть алгоритм дій при зміні назви компанії.

 

 

ЗАПИТАННЯ ДО ІІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

 

«КРАЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ 2011»

 

(відповіді просимо надсилати на електронну адресу Кременчуцького міського управління юстиції: kmyu@ukrpost.ua)

 

 

Розробіть методичні рекомендації на ОДНУ із запропонованих тем:

 

 1. Роз’яснення положень антикорупційного законодавства.
 2. Правове регулювання змін до пенсійного законодавства.
 3. Правове регулювання дотримання законодавства про працю.
 4. Основні положення Податкового кодексу України.
 5. Актуальні питання застосування норм закону «Про захист прав споживачів».
 6. Законодавче регулювання питань банкрутства підприємства.
 7. Порядок ведення договірної роботи на підприємстві, установі, організації.
 8. Порядок ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві, установі, організації.
 9. Правові засади  державної реєстрації прав на нерухоме майна.
 10. Законодавче регулювання доступу до персональних даних.
 11. Порядок здійснення систематизації законодавства України.
 12. Основні аспекти діяльності державної реєстраційної служби України.
 13. Загальні засади здійснення реєстрації юридичних осіб (з урахуванням змін у законодавстві).
 14. Порядок здійснення перевірок контролюючими органами.
 15.  Основи здійснення електронного документообігу та застосування Закону України «Про електронний цифровий підпис».

 

 

 

 «    Лютий 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції