За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
кйПоложення про Кременчуцьку міську міжвідомчу координаційно - методичну раду з правової освіти населення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
04.03.2008р. №106-Р


ПОЛОЖЕННЯ
про Кременчуцьку міську міжвідомчу координаційно - методичну
раду з правової освіти населення

1. Загальні положення

1.1. Кременчуцька міська міжвідомча координаційно - методична рада з правової освіти населення ( далі - рада, МКМР ) є дорадчим органом, що створюється при виконкомі Кременчуцької міської ради.

Положення про раду та її склад затверджується розпорядженням міського голови м.Кременчука.

1.2.Головою ради за посадою є заступник міського голови м.Кременчука з гуманітарних питань; заступником голови ради - начальник Кременчуцького міського управління юстиції; відповідальним секретарем - спеціаліст Кременчуцького міського управління юстиції, який відповідає за координацію роботи з правової освіти населення.

1.3. Рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Кременчуцької міської ради, розпорядженнями міського голови ради, а також цим Положенням.


2. Основні завдання та функції ради

Основними завданнями ради є:

2.1. Координація діяльності органів місцевого самоврядування з питань правової освіти, працівників цих органів, працівників і спеціалістів установ та організацій незалежно від форм власності, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення міста, яким потрібні правові знання, і взаємодія з громадськими організаціями з цих питань.

2.2. Надання методичної допомоги управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міськвиконкому, райвиконкомам, громадським організаціям у проведенні роботи щодо підвищення правової культури тих верств населення, які не мають професійної юридичної освіти. 2.3. Розроблення пропозицій (рекомендацій ) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи.

2.4. Вивчення і поширення кращого досвіду роботи з питань правової освіти населення.


3. Основні напрямки діяльності ради

Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Здійснює ознайомлення зі станом роботи з питань організації та здійснення правової освіти на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у навчальних закладах, засобах масової інформації.

3.2. Аналізує стан та цілеспрямованість правової навчально-виховної роботи.

3.3. Заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання: підсумки визначених вище ознайомлень, аналізів, оглядів-конкурсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін, а також повідомлення членів ради та інших осіб про проведену роботу з питань правового навчання і виховання.


4. Організація роботи ради

4.1. Керівництво роботою ради здійснює голова, а в період його відсутності - заступник голови ради. Голова ради визначає коло питань, які підлягають вивченню і розгляду на засіданнях МКМР, встановлює строки підготовчої роботи і проведення засідань, дає доручення членам ради і залученим до роботи особам, доводить до відома зацікавлених установ та організацій документи МКМР, здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Відповідальний секретар ради забезпечує організацію діяльності МКМР: розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для засідань і діяльності ради та інших осіб.

4.3. Члени ради беруть участь у підготовці рекомендацій та інших документів ради, інформують керівництво представлених ними установ та організацій про роботу ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею документів.

4.4.МКМР працює на громадських засадах.

4.5. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал відповідно до плану роботи, який розробляється на рік та затверджується радою.

Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради мають рекомендаційний характер.

У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

4.6. Рада здійснює свою діяльність на засадах гласності. Її завдання і проведені заходи висвітлюються у засобах масової інформації.

4.7. Організаційне і матеріально - технічне забезпечення діяльності ради в межах своєї компетенції здійснює виконком Кременчуцької міської Ради.«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції